Kiintymyssuhdehäiriö

Kiintymyssuhdeteoria (engl. Attachment theory) perustuu brittiläisen psykiatrin ja psykoanalyytikon John Bowlbyn ajatuksiin ja tutkimuksiin 1960- ja 1970-luvulta.

Lapsen väkivaltainen ja/tai uhkaava käytös – Lapsen väkivaltaisen ja uhkaavan käytöksen takana on useimmin aggressiivisuutta ja impulssikontrollin ongelmia. Nämä voivat liittyä esimerkiksi käytöshäiriöön, tarkkaavuuden- ja keskittymisen häiriöön tai päihdeongelmiin. Aggressiivisuudella tarkoitetaan.

kiintymyssuhdehäiriö, joka on saatu katkaistua, tuskin oirehtii. Lue lisää. Niin tai sijaisvanhemmalla on todella kova tarve päteä, eikä hänellä itsellään ole luonnollista taitoa kiinnittyä lapseen.

Monikeskustutkimuksessa «Liotti G, Pasquini P. Predictive factors for borde.

» 1(Italia 2000) testattiin hypoteesia, minkä mukaan kiintymyssuhdeobjektin vakavat menetykset potilaan varhaislapsuudessa ja potilaan varhaiset traumaattiset kokemukset ovat yhteydessä epävakaan persoonallisuuden myöhempään kehittymiseen.

Reaktiivinen kiintymyssuhdehäiriö on lapsuuden sosiaalisen toiminnan häiriö, jossa lapsen kyky muodostaa normaali kiintymyssuhde on häiriintynyt. Häiriöön liittyy kykenemättömyys hyödyntää tukea ja lohdutusta sekä vetäytyvä, välinpitämätön, pelokas tai aggressiivinen tunneilmaisu.

Yhdessä adoptiopolulla WWW.ADOPTIOPERHEET.FI/KOULU KOULU˜ OPAS KIINTYMYSSUHDE Kiintymyssuhde lapsen kehityksen säätelijänä Psykiatri ja psykologi John Bowlby kehitti 1950-luvulla yhdessä kehityspsykologi Mary Ainsworthin

Lapsuuden kiintymyssuhteiden vaikutukset myöhemmin elämässä Kirjallisuuskatsaus Annamari Jalasvuori Opinnäytetyö Marraskuu 2014 Hoitotyön koulutusohjelma

Kiintymyssuhdehäiriö altistaa tai siihen voi myös muita psyykkisilleongelmia kuten masennusta tai niinkuin epäilen exäni kohdalla maanisdepressisuutta. Kymmenen vuotta olimme yhdessä ja n. Vuosi sitten erosimme. Minulta loppuivat voimat ja en vain enää jaksanut.

www.duodecimlehti.fi – www.duodecimlehti.fi

LIITE 3 2 (59) Hyvä lastensuojelun ammattilainen, kiintymysvaurioiden korjaamise Sensitiivisyyttä, hoivaa ja rajoja – opas on tarkoitettu lapsen kiin-

Kiintymyssuhdehäiriö altistaa tai siihen voi myös muita psyykkisilleongelmia kuten masennusta tai niinkuin epäilen exäni kohdalla maanisdepressisuutta. Kymmenen vuotta olimme yhdessä ja n. Vuosi sitten erosimme. Minulta loppuivat voimat ja en vain enää jaksanut.